Hợp Tác Xã Cloud

Đăng ký đầu tư Hợp Tác Xã Cloud

Đăng ký đầu tư

Tham gia sớm, thu lợi nhuận sớm, tái đầu tư từ lợi nhuận.

Đăng ký bán hàng

Trở thành đại lý bán hàng với chiết khấu hấp dẫn.

Đăng ký môi giới

Tham gia giới thiệu nhận ngay hoa hồng hấp dẫn.

Cluster: Saigon VIP9

Không còn node nào để đầu tư, vui lòng quay lại vào lúc khác, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin liên tục theo thời gian thực!
Vì lý do bảo mật, bạn sẽ không nhìn thấy những node thuộc sở hữu của người khác
VIP Intel V4 (27%)
Không còn node nào để đầu tư, vui lòng quay lại vào lúc khác, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin liên tục theo thời gian thực!
Vì lý do bảo mật, bạn sẽ không nhìn thấy những node thuộc sở hữu của người khác
VIP Intel GOLD (28%)
Không còn node nào để đầu tư, vui lòng quay lại vào lúc khác, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin liên tục theo thời gian thực!
Vì lý do bảo mật, bạn sẽ không nhìn thấy những node thuộc sở hữu của người khác
General CPU Compute (4%)
Không còn node nào để đầu tư, vui lòng quay lại vào lúc khác, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin liên tục theo thời gian thực!
Vì lý do bảo mật, bạn sẽ không nhìn thấy những node thuộc sở hữu của người khác
Super Cheap Pool (0%)
Không còn node nào để đầu tư, vui lòng quay lại vào lúc khác, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin liên tục theo thời gian thực!
Vì lý do bảo mật, bạn sẽ không nhìn thấy những node thuộc sở hữu của người khác
Default (31%)
This is default pool

Cluster: Hanoi VIP10

Không còn node nào để đầu tư, vui lòng quay lại vào lúc khác, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin liên tục theo thời gian thực!
Vì lý do bảo mật, bạn sẽ không nhìn thấy những node thuộc sở hữu của người khác
Intel V4 (5%)
Không còn node nào để đầu tư, vui lòng quay lại vào lúc khác, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin liên tục theo thời gian thực!
Vì lý do bảo mật, bạn sẽ không nhìn thấy những node thuộc sở hữu của người khác
Intel Silver (0%)
Không còn node nào để đầu tư, vui lòng quay lại vào lúc khác, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin liên tục theo thời gian thực!
Vì lý do bảo mật, bạn sẽ không nhìn thấy những node thuộc sở hữu của người khác
Intel Gold (11%)
Không còn node nào để đầu tư, vui lòng quay lại vào lúc khác, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin liên tục theo thời gian thực!
Vì lý do bảo mật, bạn sẽ không nhìn thấy những node thuộc sở hữu của người khác
Default (35%)
This is default pool

Cluster: Saigon VIP13 Cụm Cloud số 13 đặt tại Tp.HCM. Chất lượng cao nhất sử dụng công nghệ RoCEv2.

0
rs00632 0%
Dell R640 Intel rs00632 0%
CPU 2 / 80 Cores
RAM 3 / 512 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU Intel Gold 6148
Card mạng 25G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool Low Price Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 2.31 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 3.32 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 332 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 16.76 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 0.56 đ/phút 20.000 đ/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.56 đ/phút 20.000 đ/tháng
Tiền đầu tư: 120.000.000 đ
0
rs00647 0%
Lenovo SR630 rs00647 0%
CPU 0 / 640 Cores
RAM 0 / 768 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU Intel Gold 6148
Card mạng 10G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool Low Price Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 5.17 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 517 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 13.43 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 0.28 đ/phút 10.000 đ/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.44 đ/phút 16.000 đ/tháng
Tiền đầu tư: 150.000.000 đ
0
rs00648 0%
Lenovo SR630 rs00648 0%
CPU 0 / 640 Cores
RAM 0 / 768 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU Intel Gold 6148
Card mạng 10G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool Low Price Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 5.17 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 517 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 13.43 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 0.28 đ/phút 10.000 đ/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.44 đ/phút 16.000 đ/tháng
Tiền đầu tư: 150.000.000 đ
0
rs00657 0%
Lenovo SR630 rs00657 0%
CPU 0 / 640 Cores
RAM 0 / 768 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU Intel Gold 6148
Card mạng 10G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool Low Price Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 5.17 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 517 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 13.43 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 0.28 đ/phút 10.000 đ/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.44 đ/phút 16.000 đ/tháng
Tiền đầu tư: 150.000.000 đ
0
rs00658 0%
Lenovo SR630 rs00658 0%
CPU 0 / 640 Cores
RAM 0 / 768 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU Intel Gold 6148
Card mạng 10G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool Low Price Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 5.17 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 517 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 13.43 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 0.28 đ/phút 10.000 đ/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.44 đ/phút 16.000 đ/tháng
Tiền đầu tư: 150.000.000 đ
Vì lý do bảo mật, bạn sẽ không nhìn thấy những node thuộc sở hữu của người khác
Low Price Compute (1%)
Không còn node nào để đầu tư, vui lòng quay lại vào lúc khác, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin liên tục theo thời gian thực!
Vì lý do bảo mật, bạn sẽ không nhìn thấy những node thuộc sở hữu của người khác
General Compute (9%)
0
rs00667 5%
Dell R650 Intel rs00667 5%
CPU 4 / 96 Cores
RAM 8 / 128 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU Intel Gold 6354
Card mạng 100G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool Database Optimized Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 0 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 0.00 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 0.00 đ/phút 0/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.00 đ/phút 0/tháng
Tiền đầu tư: 500.000.000 đ
0
rs00665 0%
Dell R650 Intel rs00665 0%
CPU 0 / 96 Cores
RAM 0 / 128 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU Intel Gold 6354
Card mạng 100G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool Database Optimized Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 0 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 0.00 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 0.00 đ/phút 0/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.00 đ/phút 0/tháng
Tiền đầu tư: 500.000.000 đ
0
rs00666 0%
Dell R650 Intel rs00666 0%
CPU 0 / 96 Cores
RAM 0 / 128 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU Intel Gold 6354
Card mạng 100G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool Database Optimized Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 0 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 0.00 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 0.00 đ/phút 0/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.00 đ/phút 0/tháng
Tiền đầu tư: 500.000.000 đ
Vì lý do bảo mật, bạn sẽ không nhìn thấy những node thuộc sở hữu của người khác
Database Optimized Compute (0%)
0
rs00662 0%
Dell R650 Intel rs00662 0%
CPU 0 / 48 Cores
RAM 0 / 128 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU Intel Gold 6348
Card mạng 25G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool Dedicated Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 0 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 0.00 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 0.00 đ/phút 0/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.00 đ/phút 0/tháng
Tiền đầu tư: 320.000.000 đ
0
rs00664 0%
Dell R650 Intel rs00664 0%
CPU 0 / 48 Cores
RAM 0 / 128 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU Intel Gold 6348
Card mạng 25G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool Dedicated Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 0 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 0.00 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 0.00 đ/phút 0/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.00 đ/phút 0/tháng
Tiền đầu tư: 320.000.000 đ
0
rs00663 0%
Dell R650 Intel rs00663 0%
CPU 0 / 48 Cores
RAM 0 / 128 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU Intel Gold 6348
Card mạng 25G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool Dedicated Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 0 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 0.00 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 0.00 đ/phút 0/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.00 đ/phút 0/tháng
Tiền đầu tư: 320.000.000 đ
Vì lý do bảo mật, bạn sẽ không nhìn thấy những node thuộc sở hữu của người khác
Dedicated Compute (0%)
0
rs00651 54%
Lenovo SR645 AMD rs00651 54%
CPU 40 / 128 Cores
RAM 168 / 256 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU AMD EPYC 73F3
Card mạng 25G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool High CPU Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 151.85 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 35.58 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 712 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 27.32 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 2.22 đ/phút 80.000 đ/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.56 đ/phút 20.000 đ/tháng
Tiền đầu tư: 420.000.000 đ
0
rs00652 22%
Lenovo SR645 AMD rs00652 22%
CPU 16 / 128 Cores
RAM 128 / 512 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU AMD EPYC 73F3
Card mạng 25G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool High CPU Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 88.89 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 42.75 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 855 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 22.74 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 2.22 đ/phút 80.000 đ/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.56 đ/phút 20.000 đ/tháng
Tiền đầu tư: 420.000.000 đ
0
rs00653 0%
Lenovo SR645 AMD rs00653 0%
CPU 0 / 256 Cores
RAM 0 / 1536 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU AMD EPYC 73F3
Card mạng 25G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool High CPU Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 99.84 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 1,997 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 9.74 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 2.22 đ/phút 80.000 đ/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.56 đ/phút 20.000 đ/tháng
Tiền đầu tư: 420.000.000 đ
0
rs00654 0%
Lenovo SR645 AMD rs00654 0%
CPU 0 / 256 Cores
RAM 0 / 1536 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU AMD EPYC 73F3
Card mạng 25G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool High CPU Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 99.84 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 1,997 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 9.74 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 2.22 đ/phút 80.000 đ/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.56 đ/phút 20.000 đ/tháng
Tiền đầu tư: 420.000.000 đ
0
rs00655 0%
Lenovo SR645 AMD rs00655 0%
CPU 0 / 256 Cores
RAM 0 / 1536 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU AMD EPYC 73F3
Card mạng 25G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool High CPU Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 99.84 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 1,997 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 9.74 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 2.22 đ/phút 80.000 đ/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.56 đ/phút 20.000 đ/tháng
Tiền đầu tư: 420.000.000 đ
Vì lý do bảo mật, bạn sẽ không nhìn thấy những node thuộc sở hữu của người khác
High CPU Compute (5%)
Không còn node nào để đầu tư, vui lòng quay lại vào lúc khác, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin liên tục theo thời gian thực!
Vì lý do bảo mật, bạn sẽ không nhìn thấy những node thuộc sở hữu của người khác
High RAM Compute (0%)
0
rs00631 0%
Dell R640 Intel rs00631 0%
CPU 0 / 80 Cores
RAM 0 / 512 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU Intel Gold 6148
Card mạng 25G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool VoIP Optimized Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 332 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 0.00 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 0.56 đ/phút 20.000 đ/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.56 đ/phút 20.000 đ/tháng
Tiền đầu tư: 120.000.000 đ
Vì lý do bảo mật, bạn sẽ không nhìn thấy những node thuộc sở hữu của người khác
VoIP Optimized Compute (0%)
1
rs00633 5%
Dell R640 Intel rs00633 5%
CPU 4 / 80 Cores
RAM 27 / 512 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU Intel Gold 6148
Card mạng 25G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool ERP Optimized Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 14.35 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 376 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 0.00 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 0.56 đ/phút 20.000 đ/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.56 đ/phút 20.000 đ/tháng
Tiền đầu tư: 120.000.000 đ
0
rs00649 0%
Lenovo SR630v2 rs00649 0%
CPU 0 / 224 Cores
RAM 0 / 768 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU Intel Gold 6348
Card mạng 25G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool ERP Optimized Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 1,135 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 0.00 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 1.11 đ/phút 40.000 đ/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.83 đ/phút 30.000 đ/tháng
Tiền đầu tư: 280.000.000 đ
0
rs00650 0%
Lenovo SR630v2 rs00650 0%
CPU 0 / 224 Cores
RAM 0 / 768 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU Intel Gold 6348
Card mạng 25G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool ERP Optimized Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 1,135 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 0.00 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 1.11 đ/phút 40.000 đ/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.83 đ/phút 30.000 đ/tháng
Tiền đầu tư: 280.000.000 đ
0
rs00659 0%
Lenovo SR630v2 rs00659 0%
CPU 0 / 224 Cores
RAM 0 / 768 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU Intel Gold 6348
Card mạng 25G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool ERP Optimized Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 1,135 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 0.00 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 1.11 đ/phút 40.000 đ/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.83 đ/phút 30.000 đ/tháng
Tiền đầu tư: 280.000.000 đ
0
rs00660 0%
Lenovo SR630v2 rs00660 0%
CPU 0 / 224 Cores
RAM 0 / 768 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU Intel Gold 6348
Card mạng 25G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool ERP Optimized Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 1,135 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 0.00 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 1.11 đ/phút 40.000 đ/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.83 đ/phút 30.000 đ/tháng
Tiền đầu tư: 280.000.000 đ
0
rs00661 0%
Lenovo SR630v2 rs00661 0%
CPU 0 / 224 Cores
RAM 0 / 768 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU Intel Gold 6348
Card mạng 25G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool ERP Optimized Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 1,135 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 0.00 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 1.11 đ/phút 40.000 đ/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.83 đ/phút 30.000 đ/tháng
Tiền đầu tư: 280.000.000 đ
Vì lý do bảo mật, bạn sẽ không nhìn thấy những node thuộc sở hữu của người khác
ERP Optimized Compute (0%)
ERP Optimized Compute
0
rs00674 0%
Dell R640 Intel rs00674 0%
CPU 0 / 288 Cores
RAM 0 / 1024 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU Intel Gold 6154
Card mạng 25G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool Game Optimized Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 1,530 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 0.00 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 0.83 đ/phút 30.000 đ/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.56 đ/phút 20.000 đ/tháng
Tiền đầu tư: 200.000.000 đ
0
rs00675 0%
Dell R640 Intel rs00675 0%
CPU 0 / 288 Cores
RAM 0 / 1024 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU Intel Gold 6154
Card mạng 25G + 10G
SSD SSD 480 GB
Thuộc pool Game Optimized Compute
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 1,530 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 0.00 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 0.83 đ/phút 30.000 đ/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.56 đ/phút 20.000 đ/tháng
Tiền đầu tư: 200.000.000 đ
Vì lý do bảo mật, bạn sẽ không nhìn thấy những node thuộc sở hữu của người khác
Game Optimized Compute (0%)
Game Optimized
Không còn node nào để đầu tư, vui lòng quay lại vào lúc khác, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin liên tục theo thời gian thực!
Vì lý do bảo mật, bạn sẽ không nhìn thấy những node thuộc sở hữu của người khác
High I/O Compute (0%)
0
rs00640 0%
Dell R640 rs00640 0%
CPU 0 / 320 Cores
RAM 0 / 512 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU Intel Gold 6348
Card mạng 2 x 10G + 2 x 25G
SSD
Thuộc pool Default
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 1,290 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 0.00 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 0.84 đ/phút 30.000 đ/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.42 đ/phút 15.000 đ/tháng
Tiền đầu tư: 150.000.000 đ
0
rs00641 0%
Dell R640 rs00641 0%
CPU 0 / 320 Cores
RAM 0 / 512 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU Intel Gold 6348
Card mạng 2 x 10G + 2 x 25G
SSD
Thuộc pool Default
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 1,290 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 0.00 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 0.84 đ/phút 30.000 đ/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.42 đ/phút 15.000 đ/tháng
Tiền đầu tư: 150.000.000 đ
0
rs00642 0%
Dell R640 rs00642 0%
CPU 0 / 320 Cores
RAM 0 / 512 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU Intel Gold 6348
Card mạng 2 x 10G + 2 x 25G
SSD
Thuộc pool Default
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 1,290 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 0.00 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 0.84 đ/phút 30.000 đ/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.42 đ/phút 15.000 đ/tháng
Tiền đầu tư: 150.000.000 đ
0
rs00643 0%
Dell R640 rs00643 0%
CPU 0 / 320 Cores
RAM 0 / 512 GB
GPU
Dòng cpu 2 CPU Intel Gold 6348
Card mạng 2 x 10G + 2 x 25G
SSD
Thuộc pool Default
Thuộc cluster Saigon VIP13
Tốc độ thu nhập hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu nhập trung bình hiện tại 0.00 đ/phút
Tốc độ thu này tối đa 1,290 đ/phút
Thời gian thu hồi vốn trung bình 0.00 đ/tháng
Đơn giá CPU chia cho nhà đầu tư 0.84 đ/phút 30.000 đ/tháng
Đơn giá RAM chia cho nhà đầu tư 0.42 đ/phút 15.000 đ/tháng
Tiền đầu tư: 150.000.000 đ
Vì lý do bảo mật, bạn sẽ không nhìn thấy những node thuộc sở hữu của người khác
Default (0%)
This is default pool

Cluster: Saigon XCLOUD Cụm cluster XCLOUD

Không còn node nào để đầu tư, vui lòng quay lại vào lúc khác, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin liên tục theo thời gian thực!
Vì lý do bảo mật, bạn sẽ không nhìn thấy những node thuộc sở hữu của người khác
Default (4%)
This is default pool